vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 350 Umiritev prometa ob OŠ Otočec


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Zanima me, če bi bilo mogoče zaradi povečanja varnosti otrok ob OŠ Otočec umiriti promet? Predlagam omejitev hitrosti na 30 km/uro. 

Odgovor

Izvedba ukrepov za umirjanje prometa v območju OŠ Otočec je predvidena in bo realizirana do junija tega leta.

 

 

Pripravil:

 

Jure Duh

višji svetovalec

 

Brigita Železnik

vodja organa – direktorica skupne uprave

 

Nazaj na seznam