vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 476 Izgradnja Javne Razsvetljave Žihovo Selo - Dolenja Vas - Šentpeter


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Pohvalno je, da se gradi kolesarska in peš-pot Krka – Žihovo selo, ki bo del kolesarske poti Krka Bike. Zanima me, če bo po celi trasi urejena tudi javna razsvetljava? Prav tako me zanima, če se bo kot nadaljevanje kolesarske poti uredila tudi javna razsvetljava čez vas Žihovo selo in čez Dolenjo vas do Šempetra? Ker je cesta Žihovo selo – Dolenja vas precej poškodovana jo bo na nekaterih mestih potrebno sanirati, predlagamo pa celovito preplastitev cestišča. 

Odgovor

Gradnja dela kolesarske poti Sava Krka Bike, na odseku Krka – Žihovo selo, ki poteka na območju  KS Otočec je državna investicija, v okviru katere je predvidena tudi izgradnja javne razsvetljave.

 

Izgradnja JR v Žihovem selu in Dolenji vasi do Šempetra je definirana na prioritetni listi za prihodnje obdobje in bo upoštevana v proračunu za leto 2023. Po izvedbi teh del je smiselna tudi preplastitev cestišča.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Klemen Beličič                                                                                                  

strokovni sodelavec za mobilnost

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Miloš Dular

vodja Oddelku za mobilnost

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam