vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 477 Ureditev prometne povezave Cerovci - Žihovo selo


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Zanima nas kakšne so možnosti za ureditev obstoječe gozdne makadamske poti iz Žihovega sela do vasi Cerovci v prevozno, prometno makadamsko pot? Predlagamo, da se omenjena pot uvrsti v javno dobro in da MONM prevzame njeno vzdrževanje. 

Odgovor

Gozdna makadamska pot iz Žihovega sela do vasi Cerovci je v zasebni lasti. Pri tem je potrebno poudariti, da so že z obstoječim občinskim cestnim omrežjem na tem območju omogočene navezave Žihovega sela in vasi Cerovci do prometnic višjih kategorij, zato iz vidika dostopa do naselij ni potrebe po dodatnih javnih občinskih cestah.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Klemen Beličič                                                                                                  

strokovni sodelavec za mobilnost

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Miloš Dular

vodja Oddelku za mobilnost

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam