vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 478 Ureditev prometne povezave Petelinjek - Žihovo selo- Dolenja vas - Otočec


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Dajem pobudo, da Mestna občina Novo mesto uredi že obstoječo makadamsko pot Petelinjek - Žihovo selo - Dolenja vas - Otočec za namen prevozne poti: za osebna vozila, kolesarje... in tudi kot pešpot. Omenjena pot, ki poteka skozi gozd je bila v preteklosti prevozna z osebnimi vozili. Ker je nihče ne vzdržuje je danes prevozna samo s terenskimi vozili in traktorji.

Odgovor

Obstoječa makadamska pot Petelinjek - Žihovo selo - Dolenja vas - Otočec v delu, ki poteka skozi gozd, predstavlja gozdno cesto. Gozdne ceste upravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Z obstoječim občinskim cestnim omrežjem so že omogočene navezave naselja Petelinjek do Otočca, zato iz vidika dostopa do naselij ni potrebe po dodatnih javnih občinskih cestah.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Klemen Beličič                                                                                                  

strokovni sodelavec za mobilnost

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Miloš Dular

vodja Oddelku za mobilnost

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam