vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020–290 Vgradnja dvigal


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

V zvezi z odgovori na navedeno vprašanje predlagam, -da strokovne službe ponovno proučijo možnost pomoči pri reševanju tako pomembnega vprašanja, da pridobijo informacije Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kaj so storili v zvezi s pobudo, ki jim je bila posredovana ker se čas za pripravo projektov v okviru instrumenta za okrevanje-NextGenerationEU izteka. Da pristojni poskrbijo za ugotovitev števila stavb (in stanovanjskih enot), ki bi potrebovala dvigala, ker sedaj v MO NM s temi podatki nihče ne razpolaga. Potrebe po takih napravah v stanovanjskih hišah pa je verjetno možno oceniti.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto od Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na pobudo, ki jim je bila posredovana, ni prejela nobenih konkretnih informacij o morebitnih aktivnostih, ki jih namerava SVRK sprejeti za naslavljanje vprašanje pomoči pri vgradnji dvigal. Zaradi vrste odprtih vprašanj, ki se nanašajo na sodelovanje s Službo Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, smo v okviru Združenja mestnih občin Slovenije naslovili poziv za srečanje predstavnikov mestnih občin z ministrom, kjer naj bi izpostavili tudi tovrstne tematike, vendar do realizacije srečanja zaenkrat ni prišlo. V nadaljnjih stikih s pristojnimi državnimi organi bomo znova izpostavili vprašanje o možnosti sofinanciranja vgradnje dvigal s pomočjo evropskih sredstev.

Imamo tudi izhodiščne podatke o številu večetažnih stanovanjskih stavb v Mestni občini Novo mesto ter deležu takšnih z dvigali, kot so trenutno dostopni.

  • Stanovanjske stavbe s 4 ali več etažami: 280
  • Stanovanjske stavbe s 4 ali več etažami z dvigalom: 38

Vir: REN, GURS, oktober 2020

Uporabna vrednost teh podatkov je omejena, saj je potreba po dvigalu v takšni stavbi funkcija strukture stanovalcev, interesa lastnika ter drugih dejavnikov. Za oceno dejanskih potreb in stanja, bi bila potrebna širša in metodološko zahtevnejša raziskava.

 

 

Pripravil:

 

Peter Geršič

Strokovni sodelavec za razvoj in pametne skupnosti

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam