vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0005/2022 - 520 Peticija krajanov naselja Hudo


Datum: 07. 07. 2022
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Pobuda, da peticijo obravnava pristojno telo, to je Komisija za vloge in pritožbe.

Odgovor

Komisija za vloge in pritožbe bo obravnavala peticijo krajanov naselja Hudo na naslednji seji, ki bo predvidoma v mesecu oktobru.

 

 

 

Pripravila:

Maja Gorenc,

višja svetovalka za občinski svet

 

 

Vanja Lakner,                                                                      dr. Jana Bolta Saje,

vodja urada                                                                              v. d. direktorice

 

 

Nazaj na seznam