vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 456 Umestitev avtobusnega postajališča v Petelinjeku


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Primož Kobe

Pobuda

Pobuda za naselje Petelinjek; umestitev avtobusne postaje v smeri proti Ratežu; tam je bila sedaj neka sanacija zaradi plazu; začasno se je sedaj uredila neka pešpot oz. predviden prostor za kolesarsko stezo; naslednje leto se bo najbrž začela izvajati kolesarska steza Mali Slatnik Petelinjek; poleg umestitve avtobusne postaje je treba razmisliti oz. pritisniti na DRSI za umestitev prehoda za pešce; prometna varnost je tam zelo slaba in v tem obmestnem kraju se nujno potrebuje rešitev oz. je odvisna od povezav z mestom.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni.

Odgovor

Za ureditev ceste skozi naselje Petelinjek je izdelan projekt leta 2009, v katerem sta predvideni avtobusni postajališči. Projekt je potrebno novelirati, ter predvideti umestitev prehoda za pešce. Na MONM planiramo projekt končati do konca letošnjega leta, investicijo pa izpeljati predvidoma v letu 2023.

 

Za rekonstrukcijo državne ceste od Malega Slatnika do Petelinjeka Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja razpis, ki zajema ureditev večnamenske poti za pešce in kolesarje ter ureditev avtobusnega obračališča z vso pripadajočo infrastrukturo. Z rekonstrukcijo se bo močno povečala prometna varnost na tem odseku. Predviden rok izvedbe je v letu 2022.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

Nazaj na seznam