vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-31 Preplastitev ceste od Malega Orehka do Zajčjega vrha


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda za sanacijo ceste od Malega Orehka do Zajčjega vrha, ki je v slabem stanju.

Odgovor

Za del občinske ceste LC 295133, Stopiče – Veliki Orehek – Mali Orehek – Zajčji Vrh pri Stopičah – Dolž  bo glede na prioritete preplastitev  najverjetneje možna  v prihodnjem letu.

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam