vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019 - 50 Nevarno plazišče Pri dolnji Težki vodi


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pri Dolnji Težki vodi, proti Stopičam, je na cesti plazišče, ki še kar naprej drsi in je samo vprašanje časa, kdaj se bo tam zgodila kakšna smrtna žrtev, ker vozniki plazišče obvozijo, spodaj pa je potok in velika globina; občina mora k problemu pristopiti resno t.j. ali zapreti cesto ali pa jo sanirati.

Odgovor

Sanacija plazišča na občinski cesti LC 295141, Dolnja Težka voda – Stopiče, je predvidena v letošnjem letu.       Pripravil:     mag. Janez Zore Miloš Dular podsekretar vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam