vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-51 Ustanovitev službe za zapuščene živali


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Glede zapuščenih živali bi morda morala občina začeti razmišljati tudi o svoji službi za zapuščene živali; pri Drgančevju ima občina precej zapuščenih hal in bi se tam lahko naredilo kakšno zavetišče.

Odgovor

Občina ima v skladu z Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto sklenjeno 5 letno koncesijsko pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki v skladu z vsemi strokovnimi standardi to javno službo tudi izvaja.

Zavetišča imajo na podlagi Zakona o zaščiti živali in njegovih podzakonskih aktov določena stroga merila za opravljanje javne službe, zato je gotovo bolj smotrno službo oddati s koncesijo zunanjemu izvajalcu, kot jo organizirati sam.

V Sloveniji imajo svoje zavetišče tri občine, to so: Maribor, Ljubljana in Koper. Ta zavetišča so bila zgrajena s pomočjo države, ki je do leta 2003 sofinancirala take projekte.

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam