vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-102 Obračališče za avtobuse na Malem Slatniku


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Avtobus sedaj obrača drugje in vprašanje, kaj se tam dogaja; postavile so se neke table; predlog za ureditev, da ne bo prišlo do nesreče.

 

 

Odgovor

Na vprašanje je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.

Nazaj na seznam