vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-103 Ureditev prometno - infrastrukturne situacije in drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja prebivalcev na območju Stopič


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

V središču Stopič, pri cerkvi, so avtomobili parkirani že na cesti. Če se parkirišče ne uredi, lahko pride do nesreče.

 

 

Odgovor

Na vprašanje je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.

Nazaj na seznam