vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-129 Plazišče Stopiče – Dolnja Težka voda


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Plazišče Stopiče – Dolnja Težka voda

Vprašanje, kaj se dogaja s plaziščem v Stopičah – Dolnja Težka voda. Ali se bodo zadeve sanirale ali ne. Ogled je bil s podžupanom opravljen.

Odgovor

Sanacija usada na občinski cesti LC 295141, Dolnja Težka Voda – Stopiče, je vključena v sklop letošnjih sanacij občinskih cest. Izvajalec del je izbran, uvedba v delo je bila izvedena. Sanacija bo zaključena predvidoma do konca novembra 2019.

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam