vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-130 Križišče Črmošnjice


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Križišče Črmošnjice

Vprašanje, kdaj se bo začelo graditi križišče Črmošnjice.

Odgovor

Zaradi tretje razvojne osi, ki posega v območje obstoječega projekta je potrebno naročiti novelacijo projektne dokumentacije, da bo skladna z državnim prostorskim načrtom. Po podatkih DRSI bo  nova dokumentacija pripravljena v letu 2020. Razpis za izvajalca gradbenih del in gradnja je predviden v letu 2021, v kolikor bodo s strani DRSI-ja zagotovljena potrebna sredstva.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam