vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-128 Vodovod Gornja Težka voda


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje kako potekajo dela na vodovodu Gornja Težka voda.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto bo v letošnjem letu naročila uskladitev/novelacijo obstoječe projektne dokumentacije skladno z novo zakonodajo in ponovno pridobila gradbeno dovoljenje. Izvedba projekta je predvidena v letih 2020 in 2021. 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam