vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 147 Vodovod Gornja Težka voda


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Marca 2019 je bilo v proračunu za izgradnjo vodovoda predvidenih 250.000 EUR, nato je sledila prerazporeditev sredstev na olimpijski vadbeni center; vprašanje, ali se bodo ta sredstva zopet prerazporedila nazaj za vodovod ali ostane tako kot je.

Odgovor

Sredstva za izvedbo projekta vodovoda Gornja Težka voda so zagotovljena v predlogih proračunov za leto 2020 v višini 310.000,00 EUR, ter za leto 2021 v višini 305.000,00 EUR.

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam