vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 148 Pobuda za sanacijo zemljišča


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda za sanacijo zemljišča pri šoli; neurejena občinska parcela; krajani so podali predlog, da bi bilo tam parkirišče; trenutno je javna parcela neurejena.

Odgovor

Svetniku se zahvaljujemo za pobudo, ki jo bomo preučili s prostorskega in prometnega vidika ter na podlagi ugotovitev sprejeli smiselne strokovne rešitve.

 

 

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam