vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-171 Zamenjava azbestnih cevi v centru Stopič


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje kdaj bo Komunala Novo mesto nadaljevala z zamenjavo azbestnih cevi po vodovodnem omrežju recimo v centru Stopič.

Odgovor

V naselju Stopiče je še cca. 180 m1 azbestnih cevi, ki z vidika okvar niso problematične. Zamenjava je predvidena v predlogu plana investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja in bo glede na razpoložljiva sredstva izvedena v letih 2021 oz 2022.

 

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam