vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–247 Prehod za pešce v Črmošnjicah


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda, da MONM na Direkcijo za ceste pošlje pobudo, da se v Črmošnjicah, na državni cesti, postavi prehod za pešce.

Odgovor

Pobudo smo ustno predstavili pristojnemu ministru ob njegovem obisku v naši občini.

Pisno pobudo bomo posredovali tudi na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

 

 

                            Jure Duh

        višji svetovalec za promet, SO OUD

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam