vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–248 Nadzor cestišča skozi naselje Stopiče


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda, da redarska služba bolj nadzoruje cestišče skozi Stopiče in nadziral vozila ki parkirajo skoraj na cestišču, tudi po pločniku;  vprašanje občinski upravi, da preveri kolikšen je potreben odmik od cestišča da se lahko parkira.

Odgovor

Občinsko redarstvo je glede na podano pobudo že izvajalo nadzor nad parkiranjem na omenjenem odseku ceste. Nadzor se bo izvajal tudi v bodoče. Pravila glede ustavitve in parkiranja vozil ureja 65. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B).

Izvedel se bo tudi pregled prometne ureditve oz. dopustnih možnosti glede parkiranja.

 

Lep pozdrav

 

 

Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam