vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–249 Zaščita kolesarske steze pri OMV


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda da se na kolesarski stezi pri OMV preveri varnost in namesti zaščita v smislu kakšne ograje, saj je tam nevarno za kolesarje.

Odgovor

Glede na projektirano rešitev, dodatna zaščita ni bila predvidena. Kljub temu bomo stanje ponovno  preverili.

 

 

 

                            Jure Duh

        višji svetovalec za promet, SO OUD

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam