vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–269 Vodovod in vodohran Gornja Težka voda


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje kako napredujejo načrti za vodovod in kdaj se bo začel delati vodohran v Gorni Težki vodi. 

Odgovor

Za investicijo vodovod in vodohran Gornja Težka voda je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaključen je razpis za izvajalca gradbenih del. Dela na vodohranu Gornja Težka voda se bodo pričela izvajati v začetku meseca oktobra 2020.

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam