vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–270 Prehod za pešce v Črmošnjicah


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje ali bo Mestna občina Novo mesto pristopila k projektu postavitve prehoda za pešce v Črmošnjicah.

Odgovor

Strokovni sodelavec si je skupaj s predlagateljem na terenu ogledal lokacijo postavitve prehoda za pešce. Ker je lokacija prehoda na državni cesti G2- 0256, je Mestna občina Novo mesto posredovala pobudo za izvedbo prehoda na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

 

Pripravil:

 

Gregor Muhič                                                                                         Miloš Dular

Strokovni sodelavec za mobilnost                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam