vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 308 Obrasel prikazovalnik hitrosti v Gotni vasi


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda da se v Gotni vasi obreže živa meja, ki je obrasla prikazovalnik hitrosti.

Odgovor

Živa meja je v delu, ki je obrasla prikazovalnik hitrosti že odstranjena.

 

Lep pozdrav.

 

Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam