vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 396 Pobuda za nadzor del in vzpostavitev stanja kot je bila pred njo


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

V Gornji Težki vodi je cesta zaradi del sedaj čisto uničena. Krožijo govorice, da ne bo izvedena preplastitev vsega kar je bilo uničenega. Vprašanje ali bo občinska uprava nadzorovala, da bo stanje vzpostavljeno nazaj, kot je bilo pred sanacijo. Po cesti so vozili težki tovornjaki in cesta je povsem uničena.

Odgovor

V Gornji Težki Vodi je bila izvedena gradnja novega vodovoda in vodohrana, gradnja je skoraj končana. V sklopu gradnje vodovoda je bila v celotni širni na novo asfaltirana lokalna cesta v dolžini 580m. Za potrebe gradnje vodohrana je izvajalec uporabljal tudi cesto izven naselja. Ta je bila sanirana lokalno, na območju poškodb. Območje sanacije asfalta je bilo določeno na terenskem ogledu, na katerem so bili prisotni predstavnica MO NM, predstavnik nadzora, predstavnik izvajalca in predstavnik krajevne skupnosti.

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

podsekretarka za investicije in komunalne zadeve

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam