vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 448 Prošnja za pridobitev pitnika


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda v imenu ŠD Stopiče in KS Stopiče. V medijih zasledili, da MO NM postavlja za svoje občane pitnike na javnih krajih na območju Novega mesta

Odgovor

V Novem mestu so nekateri pitniki del javne vodovodne infrastrukture, ki so v lasti MO NM in z njimi upravlja Komunala Novo mesto. To sta pitnika na Glavnem trgu ter pitnik na avtobusni postaji in na Novem trgu. Vsi ostali pitniki so v upravljanju lastnikov ( KS ali OŠ) in so priključeni preko internih omrežij.

 

Pitniki, ki so del javne infrastrukture, so smiselno umeščeni na točkah, kjer je zagotovljen stalni odjem vode z namenom zagotavljanja kvalitetne in neoporečne vode uporabnikom.  V KS Stopiče bi bilo po našem mnenju smiselno izvesti postavitev pitnika v dogovoru z Osnovno šolo preko njihovega priključka.

 

 

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

podsekretarka za investicije in komunalne zadeve

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam