vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019 - 61 Poročilo o urejanju funkcionalnih zemljišč ob večstanovanjskih stavbah


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Mira Retelj

Pobuda

Pobuda za izdelavo poročila za urejanje funkcionalnih zemljišč ob večstanovanjskih hišah; problem parkiranja je v blokih zelo velik in vprašanje, kdaj bo problem rešen.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je in bo tudi v prihodnje sodelovala pri urejanju pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam. Do sedaj so bila sporazumno rešena lastništva na pripadajočih zemljiščih ob večstanovanjskih stavbah na naslovih Drska 46, Jerebova ulica 20, Smrečnikova ulica 12 in 14, Trdinova ulica 5a, 5b in 5c, Vavpotičeva 3, Velike Brusnice 58, Ragovska ulica 21 in 21a. V sodnih postopkih so bila določena pripadajoča zemljišča naslednjim večstanovanjskim stavbam na naslovih Nad mlini 1 in 3, Nad mlini 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 in 66, Šegova ulica 7, 9 in 11, Ulica Slavka Gruma 1, 1a, 3, 3a, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 in 32. Na Okrajnem sodišču Novo mesto poteka več postopkov za določitev pripadajočih zemljišč, pri čemer moramo opozoriti, da niso vsa funkcionalna zemljišča v lasti Mestne občine Novo mesto.

Predvidevamo, da se bo lastništvo na pripadajočih zemljiščih okoli večstanovanjskih stavb v prihodnje urejalo izključno v sodnih postopkih, saj ne bo mogoče doseči 100 % soglasje etažnih lastnikov za sporazumno rešitev. Na sodne postopke na občini nimamo vpliva. Opozoriti pa moramo, da z ureditvijo lastništva na teh zemljiščih ne bo povsod rešeno vprašanje parkiranja.

 

Pripravila:

 

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

 

Nazaj na seznam