vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2020-332 Pobuda za nov vrtec v Mrzli dolini


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Mira Retelj

Pobuda

Prav bi bilo, da se naredi nekakšna analiza potreb oz. pokritosti s kapacitetami vrtcev še posebej ker je vrtec Pedenjped umeščen med bloki in stanovalci oz. krajani imajo kar velike težave z delovanjem tega vrtca in obratno tudi vrtec s krajani; predvideva se veliko povečanje stanovanj v Mrzli dolini; tudi svet KS je že dal pobudo, da se predvidi v tem kompleksu nek nov vrtec in se s tem razbremeni vrtec Pedenjped

Odgovor

Odgovor na to pobudo je že podan pri pripravi odgovora svetniku Urošu Lubeju, številka: 900-20/2020-332, pri navajanju terminskih planov odpiranja dodatnih vrtčevskih kapacitet.

 

 

Pripravila:

Suzana POTOČAR,

VIŠJA SVETOVALKA

 

 

Po pooblastilu župana,                                                                                  

št. 100-38/2009-146 (409), z dne 31.8.2020                                             

mag. Mateja Jerič,                                                                      Dr. Vida Čadonič Špelič,

VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI               DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam