vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 486 Urejenost pločnika od pokopališča Srebrniče do vasi Srebrniče in sestanek v zvezi s tem


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Mira Retelj

Pobuda

Gre se o pločniku od pokopališča Srebrniče do vasi Srebrniče; Svet KS pobudo krajanov glede pločnika podpira in prošnja županu, če se lahko prihodnji teden v zvezi s to pobudo sestanejo.

Na pobudo je delno odgovoril Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.

Odgovor

Odgovor na svetniško vprašanje je priložen v priponki kot dopis vaščanom, ki smo ga na Mestni občini Novo mesto pripravili na podlagi prejetega odprtega pisma.

Odziv MONM_Srebrniče.pdf

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana                                                                                                        

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

 

Nazaj na seznam