vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020–278 Parkirišče za hotelom Kandija


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

S strani krajanov KS Kandija Grm prejel pobudo glede parkiranja. Po mestu se cone parkiranja lepo urejajo, a jih je premalo. Nekaj manj parkirišč je na račun Glavnega trga in Rozmanove ulice. Nekaj dodatnih je pri bolnici oz. ob Težki vodi. Novih parkirnih hiš ni na vidiku. Pod kapiteljsko cerkvijo domneva, da parkirna hiša ni oz. ne bo rentabilna iz ekonomskih in urbanističnih vidikov. Vprašanje kakšna bo strategija MONM pri izgubi parkirišča za hotelom Kandija in kako se bo nadomestilo parkirišča ob gradnji stavbe pred KC JT. Krajani omenjene KS se bojijo, da se bodo sedaj ta parkiranja premestila na bližnja privatna parkirišča.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto za potrebe parkiranja načrtuje tudi v prihodnje najem površin za hotelom Kandija. V času gradnje stavbe pred KC JT pa bodo oz. so na razpolago parkirišča v parkirni hiši TUŠ (2 etaža), ki so sedaj relativno slabo zasedena.

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam