vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-118/2020–303 Dokončna ureditev Resslove ulice


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Podjetniki in stanovalci Resslove ulice poslali pobudo na Svet KS Kandija-Grm za ureditev ulice. Na sestanku s podjetniki, stanovalci, člani Sveta KS in uslužbenci občinske uprave MO NM se je sprejel sklep, da se gre čim prej v izvedbo

Odgovor

Ureditev odseka Resslove ulice kot je bila predstavljena skozi pobudo in predloge KS predvideva izvedbo javne razsvetljave ter prenovo komunalne infrastrukture, parkirišč in tudi samega cestišča. Zaradi kompleksnosti izvedbe bo potrebno zagotoviti celostno obravnavo predlaganega območja. Z željo po čimprejšnji realizaciji bo MONM v dogovoru s KS preučila možnosti, kako v najkrajšem času zagotoviti projektno dokumentacijo, ki bo v nadaljevanju osnova za samo izvedbo investicije.

 

 

Pripravil:                                                                                                            

Igor Tomažin                                                                                       Špela Bele Zatežić

Strokovni sodelavec VII/2-II – za promet                        Vodja oddelka za investicije po pooblastilu

                                                                                         št. 1000-22/2017-40 (409) z dne 28.2.2020

 

 

 

Dr. Iztok Kovačič                                                                            Dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam