vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 460 Postavitev klopic ob novih igralih v Julijinem parku pod Tušem.


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Več staršev je izrazilo željo, da se ob novih igralih postavi tudi klopi, da se starši lahko usedejo med čakanjem, ko se nekoliko bolj samostojni, starejši otroci igrajo. Želijo jih ob samih igralih, saj so "tribune" nad "pump trakom" ali klopi na Julijinem sprehajališču preveč daleč oddaljene za varno spremljanje otrok med igro. 

Odgovor

Obiskanost in priljubljenost novega igrišča Park Julije pod Tušem je pokazala potrebo po klopcah ob samem igrišču. Zadevo smo preučili in se odločili za postavitev dveh klopi znotraj igrišča, da bo za varnost otrok tako še dodatno poskrbljeno. Predvidena namestitev klopi je do konca letošnjega marca.

 

 

Pripravila:

Ivica Menger                                                                                  

višja svetovalka za šport in mladino 

 

 

Meta Retar, mag.                                                       dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                               direktorica                                                                                                                   

Nazaj na seznam