vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 461 Obnova spomenika Leopoldini Kuralt (Logar)


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Na pobudo Pozabljene polovice Novo mesto naj MONM obnovi spomenik Leopoldini Kuralt (Logar), eni izmed treh novomeških muz. Spomenik stoji na travi poleg Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Napis na spomeniku ni več viden, zato bi bilo treba obnoviti in poglobiti črke, spomenik očistiti, in sicer v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji. 

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto podpiramo ohranjanje spomenikov in javnih površin.

V navedenem primeru gre za ureditve površin, ki so v upravljanju Knjižnice Mirana Jarca, zato smo pobudo posredovali njihovemu vodstvu.

 

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana                                                                                                        

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam