vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 462 Dopolnitev pobude: 900-5/2020-246 Nakup sistema za vodenje turističnih in ostalih skupin


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Med vodenji skupin po turističnih poteh, ki se jih je v zadnjem letu kljub epidemiji lahko izvedlo, se še vedno kaže velik manko pri možnosti ugodnega najema opreme s slušalkami, ki so v več primerih nujne za izvedbo turističnih vodenj. Ne glede na to, ali bo zaradi epidemije distanca med osebami na dogodkih ostala dolgoročna praksa (slušalke omogočajo spremljanje vodenja oz prireditve tudi pri večji medsebojni oddaljenosti), je neizpodbitno dejstvo v prihodnosti, da je treba zaradi demografskih trendov omogočiti tudi olajšano spremljanje prireditev zaradi slušnih ovir. Zato prosim za dodatno pojasnilo glede odgovora Mestne občine Novo mesto, da bo Zavod Novo mesto preučil možnost nakupa in izposoje opreme izvajalcem turističnih storitev z namenom zapolnitve omenjene vrzeli. 

Odgovor

Na Zavodu Novo mesto so že pred časom aktivno preučevali možnosti nakupa opreme s slušalkami, vendar se je začela epidemija, ki je turizem popolnoma ohromila. Zato nakup opreme tedaj ni bil smotrn.

V trenutnih razmerah, torej v času okrevanja turizma, je Zavod sredstva namenil ostalim nujnim poudarkom turističnega razvoja. Nakupa opreme s slušalkami zaradi trenutnega stanja v turizmu še niso izvedli, jo pa načrtujejo v prihodnje.

                                                                                                         

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam