vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 463 Možnost izgradnje cenejših stanovanjskih hiš in prenos prakse iz Občine Ajdovščina


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Glede na problematiko pomanjkanja, dostopa in gradnje novih cenovno dostopnih stanovanjskih enot predvsem za mlade in mlade družine, me zanima, ali je morda možen prenos prakse iz Občine Ajdovščina v Mestno občino Novo mesto, in sicer, da se izgradnja stanovanjskih enot naredi po dostopnih cenah do 50.000 eur.  Občina Ajdovščina je v okviru projekta Hiša za mlade družine prva v Sloveniji pristopila k projektu izgradnje 50 montažnih hiš z okvirno ceno 50.000 eur, ki bo mladim omogočila dostop do lastne bivalne enote ter priložnost, da mladi ostanejo v lokalnem okolju in z dvigom kakovosti bivanjskih razmer ostanejo in živijo v lokalnem okolju.

Odgovor

Z izvajalci projekta Hiša za mlade družine smo že vzpostavili kontakt. Spremljamo izvedbo projekta v Občini Ajdovščina in preučujemo možnosti izvedbe projekta v Mestni občini Novo mesto.

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana                                                                                                        

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam