vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 469 Kolesarska steza v okviru prenove Šmihelske ceste


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Vprašanje ali se bo v okviru prenove Šmihelske ceste na odseku od pokopališča do Smrečnikove ulice uredila tudi kolesarska steza.

Odgovor

Kolesarska steza v okviru prenove Šmihelske ceste ni predvidena, razen v delu  pri OŠ Šmihel na obeh straneh ceste, v skupni dolžini cca 100 m. S tem bo zagotovljeno varno gibanje in prehod  kolesarjev čez cesto  ter varna navezava na bodočo novo postajo za izposojo koles v neposredni bližini OŠ Šmihel.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam