vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 470 Zaščita dodatnih dreves zaradi bobra ob potoku Težka voda


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

V zadnjih letih se je v vodotoku Težke vode naselil Bober kar je sicer pozitivno. Je zaščitena in koristna žival, ki prispevka k razvoju ekosistemov in čiščenju voda. Ravno z namenom dobrega sobivanja bi bilo potrebno zaščititi več dreves, ki tvorijo zeleni pas na sprehajališču, ki poteka med tovarno Revoz in več krajevnimi skupnostmi. Določena drevesa so že zaščitena z mrežami, kar nekaj pa je na novo poškodovanih in bi bilo smiselno zaščito razširiti in s tem ohraniti kakovosten javen prostor za vse uporabnike.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto, v okviru izvajanja gospodarske javne službe čiščenja in urejanja javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto, opravlja tudi zaščito dreves proti bobrom. Zaščita se izvaja na drevesih, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti Mestne občine Novo mesto. V primeru poškodovanih dreves zaradi bobra na zasebnih zemljiščih je za zaščito pred bobrom dolžan poskrbeti lastnik zemljišča.

 

 

 

Pripravila:

 

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                           Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam