vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 482 Razpis za najemniška neprofitna stanovanja


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Dobra novica že od lani, da bo Novo mesto dobilo okoli 500 novih najemniških in lastniških stanovanj do leta 2025 en del pa naj bi bila tudi neprofitna stanovanja; pobuda da se v tej fazi bi bilo smiselno narediti vse, da bo ta kvota čim večja; sploh zato ker je bilo v zadnjih letih ni bilo razpisa za neprofitna stanovanja v NM; potreba je kar velika; vprašanje prebivalcev ki sedaj že več mesecev čakajo na razpis za neprofitna stanovanja; bilo je rečeno da naj bi izšel novembra in sicer s 6-8 stanovanjskimi enotami in vprašanje kdaj ga lahko pričakujejo da se bodo prijavili.

Odgovor

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je že objavljen, in sicer poteka od 11. 3. 2022 do 11. 4. 2022. Vse informacije so dostopne na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si (postopki – uradne objave).

 

Pripravili:

 

 

Luka Rems

svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

 

 

Pia Svilan

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam