vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
09.03.2023 900-0004/2023-30 Izvajanje sečnje na območju Mestne hoste Renata Pavlin Urad za prostor in razvoj
09.03.2023 900-0004/2023-29 Nevarna drevesa ob sprehajališčih Renata Pavlin Urad za prostor in razvoj