Marko Dvornik

Marko Dvornik
Svetniška skupina:
Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

kontaktni obrazec