vodilna slika

Začasna delna ureditev prometa v mestnem jedru (do 1. decembra 2021)

 

Dopolnjeno 29. 12. 2020:

Obveščamo vas, da bo potekala popolna zapora ceste Glavni trg - Rozmanova ulica  zaradi rekonstrukcije Rozmanov ulice od 1. januarja do predvidoma 15. marca 2021. Ob popolni zapori bo dostop na Galvni trg možen preko Prešernovega trga - Sokolske ulice, Florjanovega trga na Glavni trg, izvoz iz mestnega jedra pa bo po Kastelčevi ulici, mimo hišne številke 7, Prešernovega trga, Sokolske ulice na Glavni trg - Kandijski most. Prehod za pešce bo omogočen izmenično po hodnikih za pešce.


 

Dopolnjeno: 20. 8. 2020: 

Obveščamo vas, da bodo od 24. avgusta do predvidoma 30. oktobra potekale delne in popolne zapore cest Glavni trg - Rozmanova ulica, Rozmanova ulica in javne poti, Vrhovčeva ulica, zaradi arheoloških raziskav na Rozmanovi in Vrhovčevi ulici. Dela bodo potekala v več fazah: 

I. faza: popolna zapora odseka Vrhovčeve ulice

II. faza: delna zapora Rozmanove ulice. V prvi etapi se bo izvedla delna zapora desnega vozišča - gledano v smeri stacionaže, 2. etapa pa po levi strani vozišča. Le v primeru globljih izkopov se izvede popolna zapora Rozmanove ulice.

III. faza: popolna zapora Glavni trg-Rozmanova ulica

IV: popolna zapora Vrhovčeve ulice in Glavni trg-Rozmanova ulica

V času izvajanja del iz I. faze bo obvoz urejen po odseku Glavni trg-Rozmanova ulica, nato naprej po Rozmanovi ulic in javni poti, po Ulici talcev, naprej po javni poti na Jerebovo ulico in po javni poti K sodišču in obratno. Za pešce bo ob Vrhovčevi ulici odprt pločniki ob levi strani vozišča, obstoječi prehod pa se bo zaprl z gradbiščno ograjo. 

V času izvajanja del iz II. faze se bo ob delni zapori promet odvijal po preostalem delu vozišča. Obojestranski pločnik bo ostal v uporabi. Prehod za pešce pri knjižnici bo ob obeh etapah zaprt. Le v primeru globljih izkopov bo ob popolni zapori Rozmanove ulice obvoz možen za stanovalce, dostavo in gradbišče. In sicer bo dostop do Glavnega trga možen preko Kapiteljske ulice in Florjanovega trga. Izvoz bo urejen preko Kastelčeve ulice ter Sokolske ulice. 

V času iztvajanja del III. faze bo dostop na Glavni trg možen preko Florjanovega trga, izvoz iz mestnega jedra pa bo možen preko Kastelčeve ulice in Florjanovega trga. 

Prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. 


Obveščamo vas, da bo zaradi obnove spomeniško zaščitenega objekta na Glavnem trgu 2 začasna prometna ureditev delne in popolne zapore kategoriziranih občinskih cest na Vrhovčevi ulici, Germovi ulici in Glavnem trgu, in sicer med 14. avgustom 2020 in 1. decembrom 2021. Začasna prometna ureditev bo potekala s pomočjo začasne prometne signalizacije v času izvajanja gradbenih del, prometne ureditve pa se nanašajo na naslednje odseke občinskih cest:

  • Popolna zapora dela ceste na Vrhovčevi ulici
  • Popolna zapora dela ceste na Germovi ulici
  • Delna zapora dela ceste na Germovi ulici
  • Delna zapora dela ceste na relaciji Glavni trg–Rozmanova ulica, ob stavbi Glavni trg 2

V času izvajanja del bo ob popolni zapori dela na Vrhovčevi ulici in popolni zapori dela na Germovi ulici obvoz urejen po okoliških ulicah tako, da bo omogočen dostop do vseh objektov v območju zapore.

Ob delni zapori na relaciji Glavni trg–Rozmanova ulica, ob stavbi Glavni trg 2, bo zaradi postavitve polno stenske gradbene ograje zaprt del pločnika in rob vozlišča.

Ob vseh zaporah bo možen varen peš prehod.

 

Prosimo za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne signalizacije.

 

nazaj