vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje enega leta

datum: 16. 07. 2021

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je Mestna občina Novo mesto kot naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

 

Predmet naročila: Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje enega leta

Izvedba naročila: od 12. 8. 2021 do 12. 8. 2022

Rok za oddajo ponudbe: 29. 7. 2021 do 10.00

Način oddaje ponudbe: na e-naslova: mestna.obcina@novomesto.si in judita.pirc@novomesto.si z oznako »PONUDBA - REPREZENTANCA, št. 433-0018/2021»

Ponudba mora obsegati:

  1. Ponudbo,
  2. Ponudbeni predračun,
  3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  4. Izjavo gospodarskega subjekta.

Dodatne informacije v zvezi z naročilom: mag. Judita Pirc, e-naslov: judita.pirc@novomesto.si, telefonska številka: 07/39 39 222

 

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

1. Obrazec 1: Ponudba

2. Obrazec 2: Ponudbeni predračun

3. Obrazec 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

4. Obrazec 4: Izjava gospodarskega subjekta

 

nazaj