vodilna slika

Javno naročilo: Dodatna dela pri izdelavi dokumentacije DGD in PZI za komunalno urejanje OPPN Regrške košenice 2

datum: 19. 01. 2023

Podrobnosti se nahajajo na Portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudbe je do 2. 2. 2023 do 12. ure.

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=469208

nazaj