vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo objekta Kanalizacija – nova povezava Streliška ulica – S-kanal – preizvedba del (podaljšanje roka za oddajo ponudbe)

datum: 20. 02. 2024

Podrobnosti se nahajajo v priponkah.

Povabilo k oddaji ponudbe- Streliska ulica - S-kanal-izvedba.pdf

1 Pregledna situacija - PREDIZVEDBA.pdf.pdf

2 Gradbena situacija - PREDIZVEDBA.pdf.pdf

3 Pregledna situacija komunalnih vodov predvideno stanje - PREDIZVEDBA.pdf.pdf

4 VZD Fekalna - PREDIZVEDBA.pdf.pdf

5 VZD meteorna - PREDIZVEDBA.pdf.pdf

6 Zakolicbena situacija - PREDIZVEDBA.pdf.pdf

Popis del - PZI Streliska-Skanal - 10.1.2024.xlsx.xlsx

 

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do petka, 1. 3. 2024, do 12.00 ure.

nazaj