vodilna slika

OPPN Mrvarjev hrib

datum: 25. 01. 2019

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je dne 9. 1. 2019 s sklepom zavel stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib.

Stališča do pripomb.pdf

nazaj