vodilna slika

Narok za ustno obravnavo o podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata San Sebastian

datum: 25. 03. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskemu obratu San Sebastian, vlagateljici Židan Mirjani, s.p., Lamutova ul. 1, 8000 Novo mesto, in sicer za čas od 29. 3. 2019.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v četrtek, 18. 4. 2019 ob 12.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Narok, vloga in obrazec se nahajajo v priponkah:

Narok.pdf

Vloga.pdf

Obrazec.pdf

nazaj