vodilna slika

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas

datum: 30. 10. 2019

Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas (OPPN) je Mestna občina Novo mesto na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.

Predlog izhodišč je javno objavljen v času od 29. 10. 2019 do vključno 19. 11. 2019, in sicer na spletni strani Mestne občine Novo mesto (zavihek prostorski portal): https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2019102914005339/ ter v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje (Urad za prostor in razvoj).

Javna predstavitev predloga izhodišč bo v torek, 5. 11. 2019 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Na javni predstavitvi bodo predstavniki Mestne občine Novo mesto na voljo za morebitna dodatna pojasnila prisotnih.

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge se lahko poda na naslednje načine:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
  • po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si
  • v knjigi pripomb in predlogov v prostorih občine, Seidlova cesta 1, I. nadstropje
  • ustno na zapisnik na javni predstavitvi.

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN.

OPPNCescaVas_POZIV K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ.pdf

 

nazaj