vodilna slika

Novo mesto kulture

datum: 05. 02. 2021

V sklopu nagradnih iger ob kampanji Novo mesto kulture na Facebook strani Mestne občine Novo mesto objavljamo pravila nagradne igre.

Pravila nagradne igre - Dolenjski muzej Novo mesto

1. člen

 • Organizator Facebook nagradne igre je Mestna občina Novo mesto, Seidlova 1.
 • Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z družabnim omrežjem Facebook.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije.
 • Nagradna igra poteka od 5. 2. do 8. 2. 2021
 • Nagrajenca bomo določili na podlagi žreba. Nagrado bo prejel nagrajenec, ki bo všečkal stran MESTNA OBČINA NOVO MESTO ter v komentar zapisal odgovor na zastavljeno vprašanje.

2. člen

 • V okviru nagradne igre bomo podelili nagrado: Letno karto za vstop v Dolenjski muzej Novo mesto

3. člen

 • Nagradni izziv poteka na spletnem družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/mestnaobcinanovomesto
 • Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki komentirajo objavo. Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal enega srečneža, ki bo prejel nagrado.
 • Šteje se, da so sodelujoči z všečkanjem objave ter posledično s sodelovanjem

seznanjeni s pravili in pogoji te nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo.

 • V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikokrat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
 • Žrebanje bo potekalo v torek, 9. 2. 2020 na sedežu organizatorja.
 • Rezultati nagradne igre bodo objavljeni do 9. 2. 2020, kot komentar znotraj iste objave na Facebook strani @mestnaobčinanovomesto
 • Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

4. člen?

 • Vrednost glavne nagrade ne presega zneska 42 eur, zato to za nagrajenca ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

5. člen

 • Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo komentarja znotraj prvotne nagradne objave izziva, kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook strani posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec se mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati v nabiralnik svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v Facebook nabiralnik.
 • Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.
 • V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
 • Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
 • Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani družbe MESTNE OBČINE NOVO MESTO.
 • Organizator bo osebne podatke, ki jih bo prejel s strani nagrajenca (ime, priimek, naslov) uporabil izključno za objavo na časovnici Facebook strani ter za pošiljanje nagrade po pošti.
 • Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča

6. člen

 • V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo ali je izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7. člen

 • Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz dveh članov oddelka marketinga organizatorja in predstavnik vodstva organizatorja.

8. člen

 • Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
 • Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto.
 • Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
 • Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
 • Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.
 •  Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na Facebook strani, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter z davčnimi in računovodskimi predpisi

9. člen

 • Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani Mestna občina Novo mesto.
 • V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Mestna občina Novo mesto.

10. člen

 • Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen

 • Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre, ali v povezavi z njo, rešuje pristojno stvarno sodišče v Novem mestu.

 

Pravila nagradne igre - Zavod Novo mesto

1. člen

 • Organizator Facebook nagradne igre je Mestna občina Novo mesto, Seidlova 1.
 • Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z družabnim omrežjem Facebook.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije.
 • Nagradna igra poteka od 6. 2. do 9. 2. 2021
 • Nagrajenca bomo določili na podlagi žreba. Nagrado bo prejel nagrajenec, ki bo všečkal stran MESTNA OBČINA NOVO MESTO ter v komentar zapisal odgovor na zastavljeno vprašanje.

2. člen

 • V okviru nagradne igre bomo podelili nagrado: Dve vstopnici za poljubni dodogek MUZIKE EKLEKTIKE v KCJT

3. člen

 • Nagradni izziv poteka na spletnem družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/mestnaobcinanovomesto
 • Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki komentirajo objavo. Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal enega srečneža, ki bo prejel nagrado.
 • Šteje se, da so sodelujoči z všečkanjem objave ter posledično s sodelovanjem

seznanjeni s pravili in pogoji te nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo.

 • V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikokrat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
 • Žrebanje bo potekalo v sredo, 10. 2. 2020 na sedežu organizatorja.
 • Rezultati nagradne igre bodo objavljeni do 10. 2. 2020, kot komentar znotraj iste objave na Facebook strani @mestnaobčinanovomesto
 • Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

4. člen?

 • Vrednost glavne nagrade ne presega zneska 42 eur, zato to za nagrajenca ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

5. člen

 • Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo komentarja znotraj prvotne nagradne objave izziva, kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook strani posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec se mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati v nabiralnik svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v Facebook nabiralnik.
 • Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.
 • V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
 • Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
 • Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani družbe MESTNE OBČINE NOVO MESTO.
 • Organizator bo osebne podatke, ki jih bo prejel s strani nagrajenca (ime, priimek, naslov) uporabil izključno za objavo na časovnici Facebook strani ter za pošiljanje nagrade po pošti.
 • Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča

6. člen

 • V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo ali je izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7. člen

 • Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz dveh članov oddelka marketinga organizatorja in predstavnik vodstva organizatorja.

8. člen

 • Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
 • Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto.
 • Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
 • Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
 • Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.
 •  Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na Facebook strani, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter z davčnimi in računovodskimi predpisi

9. člen

 • Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani Mestna občina Novo mesto .
 • V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Mestna občina Novo mesto

10. člen

 • Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen

 • Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre, ali v povezavi z njo, rešuje pristojno stvarno sodišče v Novem nestu.

 

 

Pravila nagradne igre - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

1. člen

 • Organizator Facebook nagradne igre je Mestna občina Novo mesto, Seidlova 1.
 • Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z družabnim omrežjem Facebook.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije.
 • Nagradna igra poteka od 7. 2. do 10. 2. 2021
 • Nagrajenca bomo določili na podlagi žreba. Nagrado bo prejel nagrajenec, ki bo všečkal stran MESTNA OBČINA NOVO MESTO ter v komentar zapisal odgovor na zastavljeno vprašanje.

2. člen

 • V okviru nagradne igre bomo podelili: letno članarino Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

3. člen

 • Nagradni izziv poteka na spletnem družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/mestnaobcinanovomesto
 • Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki komentirajo objavo. Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal enega srečneža, ki bo prejel nagrado.
 • Šteje se, da so sodelujoči z všečkanjem objave ter posledično s sodelovanjem

seznanjeni s pravili in pogoji te nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo.

 • V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikokrat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
 • Žrebanje bo potekalo v četrtek, 11.2. 2020 na sedežu organizatorja.
 • Rezultati nagradne igre bodo objavljeni do 11. 2. 2020, kot komentar znotraj iste objave na Facebook strani @mestnaobčinanovomesto
 • Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

4. člen?

 • Vrednost glavne nagrade ne presega zneska 42 eur, zato to za nagrajenca ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

5. člen

 • Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo komentarja znotraj prvotne nagradne objave izziva, kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook strani posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec se mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati v nabiralnik svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v Facebook nabiralnik.
 • Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.
 • V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
 • Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
 • Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani družbe MESTNE OBČINE NOVO MESTO.
 • Organizator bo osebne podatke, ki jih bo prejel s strani nagrajenca (ime, priimek, naslov) uporabil izključno za objavo na časovnici Facebook strani ter za pošiljanje nagrade po pošti.
 • Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča

6. člen

 • V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo ali je izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7. člen

 • Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz dveh članov oddelka marketinga organizatorja in predstavnik vodstva organizatorja.

8. člen

 • Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
 • Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto.
 • Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
 • Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
 • Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.
 •  Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na Facebook strani, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter z davčnimi in računovodskimi predpisi

9. člen

 • Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani Mestna občina Novo mesto .
 • V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Mestna občina Novo mesto

10. člen

 • Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen

 • Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre, ali v povezavi z njo, rešuje pristojno stvarno sodišče v Novem mestu.

 

Pravila nagradne igre - Založba Goga

1. člen

 • Organizator Facebook nagradne igre je Mestna občina Novo mesto, Seidlova 1.
 • Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z družabnim omrežjem Facebook.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije.
 • Nagradna igra poteka od 8. 2. do 11. 2. 2021
 • Nagrajenca bomo določili na podlagi žreba. Nagrado bo prejel nagrajenec, ki bo všečkal stran MESTNA OBČINA NOVO MESTO ter v komentar zapisal odgovor na zastavljeno vprašanje.

2. člen

 • V okviru nagradne igre bomo podelili: knjigo Tadeja Goloba Virus

3. člen

 • Nagradni izziv poteka na spletnem družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/mestnaobcinanovomesto
 • Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki komentirajo objavo. Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal enega srečneža, ki bo prejel nagrado.
 • Šteje se, da so sodelujoči z všečkanjem objave ter posledično s sodelovanjem

seznanjeni s pravili in pogoji te nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo.

 • V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikokrat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
 • Žrebanje bo potekalo v petek, 12. 2. 2020 na sedežu organizatorja.
 • Rezultati nagradne igre bodo objavljeni do 12. 2. 2020, kot komentar znotraj iste objave na Facebook strani @mestnaobčinanovomesto
 • Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

4. člen

 • Vrednost glavne nagrade ne presega zneska 42 eur, zato to za nagrajenca ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

5. člen

 • Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo komentarja znotraj prvotne nagradne objave izziva, kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook strani posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec se mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati v nabiralnik svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v Facebook nabiralnik.
 • Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.
 • V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
 • Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
 • Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani družbe MESTNE OBČINE NOVO MESTO.
 • Organizator bo osebne podatke, ki jih bo prejel s strani nagrajenca (ime, priimek, naslov) uporabil izključno za objavo na časovnici Facebook strani ter za pošiljanje nagrade po pošti.
 • Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča

6. člen

 • V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo ali je izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7. člen

 • Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz dveh članov oddelka marketinga organizatorja in predstavnik vodstva organizatorja.

8. člen

 • Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
 • Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto.
 • Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
 • Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
 • Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.
 •  Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na Facebook strani, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter z davčnimi in računovodskimi predpisi

9. člen

 • Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani Mestna občina Novo mesto .
 • V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Mestna občina Novo mesto

10. člen

 • Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen

 • Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre, ali v povezavi z njo, rešuje pristojno stvarno sodišče v Novem mestu.
nazaj