vodilna slika

Poziv za izjasnitev o lastnini - Toplovodna kineta na Cesarjevi ulici, Novo mesto

datum: 24. 08. 2022

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) gradi kolesarsko povezavo in hkrati izvaja rekonstrukcijo komunalnih vodov na območju Ulici Slavka Gruma in Cesarjevi ulici. Pri gradnji smo naleteli na toplovodno kineto na območju Cesarjeve ulice, tik ob križišču z Ulico Slavka Gruma. Toplovodna kineta se nahaja na parceli št. 1303/2, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu. Za omenjeno kineto lastnik nima urejene služnosti, prav tako infrastrukturni vod ni vpisan v kataster gospodarske javne infrastrukture. Pozivamo lastnika ali upravnika omenjene toplovodne kinete, da se do ponedeljka, 29. 8. 2022, izjasni o lastništvu oz. upravljanju toplovodne kinete in nam predloži pisne dokaze.

Prav tako naj do 29. 8. 2022 sporoči način sanacije toplovodne kinete, ki bo omogočala nadaljevanje gradbenih del, ki jih izvaja MONM. V primeru, da do 29. 8. 2022 MONM ne bomo seznanjeni z ustreznimi podatki, bomo kineto v tangiranem obsegu gradnje na parceli 1303/2, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, odstranili. Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na: urska.ozbolt@novomesto.si, tel. št. 031 672 080.

Poziv za izjasnitev o lastnini.PDF

nazaj