vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
05.10.2023 902-0030/2023-130 Pobuda za ureditev igrišča za otroke v gozdu Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
05.10.2023 902-0030/2023-129 Ureditev dostopa za pohodnika in kolesarje do mostu proti in iz gozda Ragov log Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-128 Pobuda za ureditev kolesarske poti oz. povezave Boričevo - Srebrniče Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-127 Prometna ureditev in umestitev naselja Podbreznik Marko Dvornik Skupna občinska uprava občin Dolenjske
05.10.2023 902-0030/2023-125 Pobuda za vzpostavitev Centra za duševno zdravje za otroke in mladostnike ter za odrasle v Novem mestu Žiga Papež Kabinet župana
05.10.2023 902-0030/2023-124 Urejeno parkirišče (zaustavljališče) ob reki Krki Žiga Papež Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-122 Celostna ureditev območja Gorjanci Slavko Matko Skupna občinska uprava občin Dolenjske
05.10.2023 902-0030/2023-121 Zahodna obvoznica Novega mesta Silvo Mesojedec Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-120 Ureditev brežine ob Levičnikovi cesti Silvo Mesojedec Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-119 Pismo Marka Stojanoviča županu Silvo Mesojedec Kabinet župana
05.10.2023 902-0030/2023-118 Nezadovoljstvo z odgovorom s prejšnje seje št. 902-0027/2023-88 glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Silvo Mesojedec Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-117 Skupnostne elektrarne za občane Tomaž Levičar Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-116 Otroško igrišče ob gradu Grm Tomaž Levičar Urad za družbene dejavnosti
05.10.2023 902-0030/2023-115 Kadri Vrtca Pedenjped Tomaž Levičar Urad za družbene dejavnosti
05.10.2023 902-0030/2023-114 Košnja Kozinovega vinograda in prenova zidanice Tomaž Levičar Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-113 Zavod Olimpijski center Andrej Kastrevec Kabinet župana
05.10.2023 902-0030/2023-112 Postopek za pridobitev naslova na Seidlovi cesti 1 Andrej Kastrevec Kabinet župana
05.10.2023 902-0030/2023-111 Majhna realizacija črpanja Evropskih sredstev Andrej Kastrevec Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0030/2023-109 Pobuda za reševanje pregostega prometa iz Dolenjske proti Ljubljani Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
05.10.2023 902-0030/2023-107 Vprašanje ali je Komisija za statut in poslovnik obravnavala njegovo pobudo Jiří Volt Urad za finance in splošne zadeve
05.10.2023 902-0030/2023-105 Neustrezno ravnanje pri sposojanju koles GO NM Jiří Volt Urad za prostor in razvoj
05.10.2023 902-0027/2023-123 Pobuda za objavo članka v lokalnem glasilu glede vložitve in zavrnitve predlogov zakonov 11 županov Dr. Vida Čadonič Špelič Kabinet župana
05.10.2023 902-00030/2023-110 Pobuda, da se v projekte vključijo tudi krajinski arhitekti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-99 Župančičevo sprehajališče - strašljiv in nevaren objekt Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-98 Nevarna brv čez Krko Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-97 Spomenik NOB, Glavni trg, NM Srečko Vovko Kabinet župana
13.07.2023 902-0027/2023-96 Realizacija svetniških pobud – klopi ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-95 Pobuda županu, da se v najhitrejšem možnem času sanira močan pogost smrad po fekalijah, ki ga je čutiti v bližini spomenika Leonu Štuklja Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-94 Pobuda županu, da se v najhitrejšem možnem času sanira močan pogost smrad po fekalijah, ki ga je čutiti od nove Kandijske brvi nizvodno po reki Krki Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-93 Obnova vodovoda Gorenje Kronovo Matjaž Pavlin Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-92 Odvoz smeti na podeželju Matjaž Pavlin Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-91 Varstvo otrok s posebnimi potrebami med počitnicami Renata Pavlin Urad za družbene dejavnosti
13.07.2023 902-0027/2023-90 Optično omrežje v sklopu projekta Rune Renata Pavlin Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-89 Športno rekreativni park Silvo Mesojedec Urad za splošne zadeve
13.07.2023 902-0027/2023-88 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Silvo Mesojedec Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-87 Zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij Silvo Mesojedec Kabinet župana
13.07.2023 902-0027/2023-86 Pobuda, da se Pisarna lokalne blaginje poveže z Območnim združenjem Rdečega križa Silvo Mesojedec Kabinet župana
13.07.2023 902-0027/2023-85 Pravna vzdržnost vnaprejšnje opredelitve glede hrupa Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
13.07.2023 902-0027/2023-84 Delež občine pri financiranju storitev programov za šolske in predšolske otroke Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
13.07.2023 902-0027/2023-83 Poenotenje znaka oz. hitrosti pri vstopu v center Novega mesta Urška Kovačič Skupna občinska uprava občin Dolenjske