vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
22.03.2024 902-0004/2024-188 Pobuda za osvetlitev Pumptracka kolesarskega poligona v Novem mestu Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-216 Dostop do kmetijskih zemljišč Marko Dvornik Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-215 902-0004/2024-178 Stanje Avtobusne postaje - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-214 902-0004/2024-179 Osvetlitev olimpijskega bazena - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-213 902-0004/2024-176 Otroci, ki v Mestni občini Novo mesto ne dobijo vrtca - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-212 Odhodki Zavoda Novo mesto 2023 Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-211 Pot od mlina do mlina Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-210 Pripravljenost zaščitnih ukrepov za prebivalstvo v primeru vojne, jedrskega napada ali okvare v nek krško Mag. Adolf Zupan Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
21.03.2024 901-0001/2024-209 Številne negativne posledice zaradi prevelikega števila vran v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
21.03.2024 901-0001/2024-208 Dopolnitev pobude št: 900-0004/2023-34 Poimenovanje Julijinega sprehajališča, Park Julije Primic in informacijska tabla pri gradiču Novi dvor Maja Žunič Fabjančič Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
21.03.2024 901-0001/2024-207 Dopolnitev pobude št: 900-0007/2022 – 536 Obnova mestne brvi preko potoka Težka voda pri trgovini Mak oz. med Lebanovo ulico in ulico Nad mlini Maja Žunič Fabjančič Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-206 Dopolnitev pobude št: 902-0004/2024-187 Nevarnost zaradi tropov psov z neznanim lastništvom Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-205 Načrti s starim bazenom pri OŠ Grm Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-204 Cesta Hrušica Šentjošt Rok Mežnar Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-203 Ureditev brežine v Ulici Marije Tomšič Rok Mežnar Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-202 Pobuda ob naslednjem obisku župana v sosednjih mestih Matjaž Pavlin Kabinet župana
21.03.2024 901-0001/2024-201 Seznanitev s problematiko zaraščanja vinskih goric, sekanja vinogradov in naseljevanja zidanic ter ukrepi Matjaž Pavlin Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-200 Delovanje komisij in odborov Silvo Mesojedec Kabinet župana
21.03.2024 901-0001/2024-199 Zgrešena projekta Silvo Mesojedec Kabinet župana
21.03.2024 901-0001/2024-198 Komunikacija občine z lastniki nepremičnin Silvo Mesojedec Urad za finance in splošne zadeve
21.03.2024 901-0001/2024-197 Poravnava Zavoda Novo mesto Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-196 Ureditev ceste Pristava – OŠ Stopiče Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-195 Povečanje kapacitet obstoječih športnih dvoran Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-194 Območje ob reki Temenici Matija Škof Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-193 Pobuda županu ob obisku bližnjih mest Jiří Volt Kabinet župana
21.03.2024 901-0001/2024-192 Pohvala dobremu delovanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto Jiří Volt Direktorica občinske uprave
21.03.2024 901-0001/2024-191 Nova športna dvorana Jiří Volt Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-190 Štukljeva in Loška brv Jiří Volt Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-189 Dopolnitev spletne strani Mestne občine Novo mesto Jiří Volt Urad za finance in splošne zadeve
22.02.2024 902-0004/2024-187 Nevarnost zaradi tropov psov z neznanim lastništvom Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
22.02.2024 902-0004/2024-186 Javna razprava in posvetovanje za preureditev Urbanega parka Loka Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
22.02.2024 902-0004/2024-185 Namestitev državne zastave vsaj ob državnih praznikih Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
22.02.2024 902-0004/2024-184 Parkirišče Na Loko Srečko Vovko Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
22.02.2024 902-0004/2024-183 Statut KS Silvo Mesojedec Urad za finance in splošne zadeve
22.02.2024 902-0004/2024-182 Zgrešeni projekti v MO NM Silvo Mesojedec Kabinet župana
22.02.2024 902-0004/2024-181 Cena m2 stavbnega zemljišča v MO NM Silvo Mesojedec Urad za razvoj in prostor
22.02.2024 902-0004/2024-180 Podaljšanje intervala v prometnih konicah Andrej Kastrevec Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-179 Osvetlitev olimpijskega bazena Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-178 Stanje Avtobusne postaje Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-177 Peščena večnamenska pot ob Krki, na relaciji Groblje – Češča vas Uroš Lubej Urad za infrastrukturo