vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
07.07.2022 900-0005/2022 - 521 Pobuda za ureditev šolskega igrišča Osnovne šole Stopiče Janez Murn Kabinet župana
07.07.2022 900-0005/2022 - 520 Peticija krajanov naselja Hudo Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 519 900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih na OU MO NM Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 518 Plačevanje parkirnine zaposlenih Srečko Vovko Kabinet župana
07.07.2022 900-0005/2022 - 517 Predlog za pričetek postopkov za določitev travnatih površin med VDC in šmihelskim pokopališčem za nastanek parka Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 516 Opozorilo na napake v iskanju cilja na Google MAP ali Najdi.si zemljevid Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 515 Pobuda - vgradnja zaključnega sloja asfalta na Ulici Slavka Gruma št. 106 - 124 Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 514 Pobuda za prestavitev in zaprtje eko otoka Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 513 Pobuda za preučitev situacije položaja starejših, ki živijo doma in potrebujejo pomoč storitev na domu Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 512 Seznam realiziranih/nerealiziranih projektov v Strategiji za turizem iz leta 2015 Uroš Lubej Kabinet župana
07.07.2022 900-0005/2022 - 511 Izgradnja rolkarsko/kolesarskega poligona oz. skateparka – vključitev ključnih deležnikov v izvedbo projekta Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 510 Javni razpisi Mestne občine Novo mesto Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
07.07.2022 900-0005/2022 - 509 Pobuda za da se nameni več sredstev za GRC in PGD Jasna Kos Plantan Skupna občinska uprava občin Dolenjske
26.05.2022 900-0004/2022 - 508 Podatki o javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022 Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 507 Koliko je znašal nakup hiše na lokaciji Ljubljanska cesta 1, Novo mesto? Srečko Vovko Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 506 Nov potek kolesarske steze ob Levičnikovi cesti do križišča v Žabji vasi Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
26.05.2022 900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih, absentizem in zadovoljstvo zaposlenih na OU MO NM Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
26.05.2022 900-0004/2022 - 504 Izgradnja igrišča za vadbo rokometa na mivki Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 501 Vzpostavitev baze pregleda vseh aktualnih in izvedenih projektov v MONM Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 500 Celostna ureditev javnih prostorov za najmlajše: Igralni park oz. javno mestno notranje in zunanje igrišče za otroke Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 499 Povabilo na Pedenjtržnico Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 498 Pobuda da se preuči položaj družin pri katerih eden ali oba starša še nimata pravice za pridobitev stalnega prebivališča v MO NM in so zaradi tega diskriminirani pri točkovanju za sprejem v javne vrtce Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
14.04.2022 900-0003/2022 - 497 Pobuda, da se čim prej začasno zaradi varnosti na celotni cesti od vstopa v Novo mesto pri Košenicah, pa vse do navezave na kolesarsko stezo pri Kmetijsko gospodarski zbornici Novo mesto zariše varnostne kolesarske oznake Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14.04.2022 900-0003/2022 - 495 Pobuda za izdelavo brvi na otok jase Otočec Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.04.2022 900-0003/2022 - 494 Parkiranje pri Zdravstvenem domu Novo mesto Dr. Janez Povh Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 493 Prehoda za pešce na koncu Trdinove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 492 Sončne elektrarne Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 491 Olimpijski center NM Srečko Vovko Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 490 Najemniška stanovanja Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 489 Izvedba širše diskusije glede uporabe narodnega doma v prihodnosti Uroš Lubej Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 488 Prehodi za pešce ob kandijskem križišču Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 487 Položaj skupnosti v vasi Srebrniče Uroš Lubej Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 486 Urejenost pločnika od pokopališča Srebrniče do vasi Srebrniče in sestanek v zvezi s tem Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 485 Priprava odloka o urejenosti naselij in krajine Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 484 Ureditev enosmernega prometa in ureditev površin za pešce na ulici Ob Težki vodi Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 483 Obnova narodnega doma in pobuda za organiziranje širšega posveta z vsemi potencialnimi izvajalci kulturnih programov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 482 Razpis za najemniška neprofitna stanovanja Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 481 Ureditev lastništva gozda Portoval Primož Kobe Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 480 Obsoditev agresije na Ukrajino Alojz Kobe Kabinet župana
03.02.2022 900-0019/2021 - 479 Razdelitev obstoječo KS Otočec na več enot oz. več krajevnih skupnosti Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj